технічно

технічно
technically

Українсько-англійський словник. - ИТФ "Перун". . 2009.

Look at other dictionaries:

 • технічно — прислівник незмінювана словникова одиниця …   Орфографічний словник української мови

 • технічно — Присл. до технічний 1), 2), 4) …   Український тлумачний словник

 • технічний — а, е. 1) Прикм. до техніка 1). || Пов язаний з технікою. || Пов язаний з вивченням, упровадженням і науковою розробкою техніки; який зумовлює ці процеси. || Який працює в галузі техніки. Технічна інтелігенція. •• Техні/чна ра/да консультативний… …   Український тлумачний словник

 • техніка — и, ж. 1) Сукупність засобів і знарядь праці, що застосовуються в суспільному виробництві та призначені для створення матеріальних цінностей. || Галузь людської діяльності, пов язана з вивченням, застосуванням і вдосконаленням засобів і знарядь… …   Український тлумачний словник

 • Різкому зниженню прямих витрат і загальних витрат у виробництві золота сприяли швидкий перехід з підземного на відкритий спосіб відпрацьовування родовищ (за останні 15 років частка відкритого способу відпрацьовування збільшилося у світі з 30 до 70%) і активне упровадження високопродуктивної техніки — Аналіз сучасного стану технологій переробки мінеральної сировини благородних та кольорових металів, а також оцінка умов і реалій (економічних, технологічних, екологічних тощо) функціонування галузі в майбутньому дозволяє виділити як перспективні… …   Гірничий енциклопедичний словник

 • індекс — див. також перелік технічних комітетів br 01 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ТЕРМІНОЛОГІЯ. СТАНДАРТИЗАЦІЯ. ДОКУМЕНТАЦІЯ 01.020 Термінологія (засади та координація) 01.040 Словники термінів 01.040.01 Загальні положення. Термінологія. Стандартизація.… …   Покажчик національних стандартів

 • 01.110 — Технічна документація на продукцію ГОСТ 2.004 88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ. Взамен ГОСТ 2.004 79, ГОСТ 3.1124 86 ГОСТ 2.105 95 ЕСКД. Общие… …   Покажчик національних стандартів

 • 35.240.10 — Автоматизоване проектування (CAD) ДСТУ 2638 94 Система автоматизованого проектування. Побудова моделей операційних підсилювачів. Загальні вимоги ДСТУ 2647 94 Система автоматизованого проектування. Аналіз та оптимізація на ЕОМ електронних схем.… …   Покажчик національних стандартів

 • Великая Лепетиха — Эта статья или раздел нуждается в переработке. Пожалуйста, улучшите статью в соответствии с правилами написания статей …   Википедия

 • кібернетика — кибернетика cybernatics Kybernetik наука про загальні закони одержання, зберігання, передавання й перетворення інформації у складних керуючих системах. Основний об’єкт дослідження К. – кібернетичні системи, які розглядаються абстрактно, незалежно …   Гірничий енциклопедичний словник

 • інноваційний тип розвитку — инновационный тип развития Innovation model of development Innovationsentwicklung – характеризується перенесенням акценту на використання принципово нових прогресивних технологій, переходом до випуску високотехнологічної продукції, прогресивними… …   Гірничий енциклопедичний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”